İnternet Explorer a göre hazıranmıştır, Özellikle Mozilla da görüntü sorunu olabilir

 

"Eğer siz, emperyalist “büyük” devletlerin bir başka ülkeyi kendi iğrenç ve bencil çıkarları için işgal etmesini,halkını katletmesini, zindanlara doldurmasını
ve aşağılamasını, kadınlarının namusuna el uzatmasını,
çocuklarını hedef almasını,
bombalamasını, yakıp yıkmasını ve
maddi ve kültürel zenginliklerini yağmalamasını alkışlar,
 hatta bir ölçüde buna katılır ve destek verirseniz,
yarın öbür gün sizin ülkenizin de benzer bir işgal
terörünün hedefi olmasını peşin olarak
onaylamış olursunuz....
Bir ülkenin rejimi kötü, zalim anti-demokratik vb.
olabilir.
Ancak bu tür yönetimleri defetmek
ve işbaşına
gerçekten adil, demokratik ve uygar
bir yönetim getirmek,

sadece ve sadece o ülkenin halkının işidi
r"
 

G. Altınoğlu

SAYFALAR
solokul.blogspot.com a tasinmakta


KÜTÜPHANE
http://kutuphane.halkcephesi.net/
 

GAZETE-ML GÖRÜŞ
HACKED

 

LİBRARY -ENGLISH

http://marxism.halkcephesi.net/

 

 

Kopya Hakkı YOKTUR . Sitede yayınlanan yazılar içeriği değiştirilmediği sürece  yayınlanabilir.
Sitede yer alan tüm materyaller yalnızca bilgilendirme, araştırma ve eğitim amacıyla sunulmaktadır. içeriklerden sitenin hiç bir sorumluluğu yoktur.